Toimitusehdot

 1. Näitä palautusehtoja sovelletaan kaikkiin Konetek Oy Teknisen Kaupan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen myymiin ja toimittamiin tuotteisiin, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet myyntisopimuksen tai palautuksen yhteydessä. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Konetek Oy Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja. 

 2. Tuotteen palauttamiseen tarvitaan aina Konetekin hyväksyntä. Tämä koskee myös virheellisiä toimituksia ja takuupalautuksia. Palautuksesta on sovittava etukäteen Konetekin myyntiedustajan kanssa tai ottamalla yhteyttä Konetekin asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse.

 3. Palautuksesta on sovittava 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

 4. Tuote on palautettava 30 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Mikäli 30 päivän määräaika on ylittynyt, palautusta ei hyväksytä.

 5. Tuote on palautettava Konetek Oy:n Seinäjoen toimipisteeseen, ellei Konetek Oy:n edustajan kanssa ole muuta sovittu.

 6. Palautettavan tuotteen on oltava alkuperäispakkauksessaan alkuperäisellä tavalla pakattuna. Tämä ei koske tuotetta, jonka oikeellisuutta ei pysty tarkistamaan avaamatta myyntipakkausta (esim. varaosat tai myyntipakkaukset, joiden ulkopinnasta ei käy ilmi tuotetiedot). Mikäli palautettava tuote ja myyntipakkaus eivät ole Konetek Oy:n arvion mukaan jälleenmyyntikunnossa, palautusta ei hyväksytä tai siitä vähennetään käsittelykuluna 20 % tuotteen arvosta.

 7. Jos palautuksen syynä ei ole virheellinen toimitus, peritään käsittelykuluna 30 % tuotteen arvosta.

 8. Palautuksia ei hyväksytä seuraavissa tilanteissa:

  • Tuote on myyty käytettynä.

  • Tuotteen arvo on alle 20 euroa ja palautuksen syynä ei ole virheellinen toimitus.

  • Kyseessä on tilaustuote, joka ei kuulu Konetek Oy:n varastovalikoimaan, ja palautuksen syynä ei ole virheellinen toimitus.

  • Tuote on vioittunut asiakkaan toimesta.

  • Tuotetta on malli- tai kokeilumielessä käytetty.

  • Tuotteen myyntipakkaus on ilman pätevää syytä vioittunut tai hävinnyt.

  • Tuote on varaosa, joka on kertaalleen asennettu.

  • Tuote on valmiiksi leikattua metritavaraa tai muutoin asiakkaan tilauksesta valmistettua tavaraa, ja palautuksen syynä ei ole virheellinen toimitus.

  • Tuote on avattuja tiivistesarjoja tai osaryhmäpakkauksia.

  • Mikäli palautettava tuote on vaihto-osa, vaihtorunkoa ei ole palautettu 10 päivän kuluessa uuden osan toimituksesta.

 9. Asiakas vastaa palautuskustannuksista, ellei Konetek Oy:n edustajan kanssa ole muuta sovittu. Jos palautuksen syynä on yksinomaan virheellinen toimitus, palautus on asiakkaalle maksuton. Konetek ei lunasta postiennakolla tai jälkivaatimuksella lähetettyjä palautuksia.

 10. Tuote tulee pakata siten, että se ei vaurioidu kuljetuksen aikana. Asiakas vastaa tuotteesta, kunnes se on vastaanotettu Konetekilla.

 11. Konetek ei ole vastuussa tuotteesta, jota ei ole palautettu näiden ehtojen mukaisesti. Konetekilla on oikeus harkintansa mukaisesti siitä asiakkaalle ilmoitettuaan palauttaa, varastoida tai hävittää tällainen tuote asiakkaan lukuun ja kustannuksella.

 12. Asiakas on vastuussa Konetekille kaikesta vahingosta ja kustannuksista, joita Konetekille syntyy siitä, että asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja. Konetek on oikeus pidättää asiakkaalle kuuluva tuote tai pidättäytyä omasta suorituksesta, kunnes korvaus on maksettu.